İslamofobik İçerikleri
Bildir / Bilgilendir

Proje Ekibi Başvuruları Başladı

Proje Ekibi Başvuruları İçin Formu Doldurunuz

Fight İslamofobi Projesiyle özellikle  dijital oyunlar, çizgi filmler, ders kitapları, görüntü ve ses kayıtları üzerinde  islamofobik bulguları çocuk, genç ve ailelerin fark etmelerini sağlamak, kuracağımız web sitesi, android ve ios uygulamalarla (aplikasyon) bu içerikleri tarafımıza bildirimde bulunmalarını kolaylaştırmak amacındayız.

 

Bildirimde bulunulan bu dijital verileri, sınıflayarak dijital delillere dönüştürüp toplumla paylaşılmasını sağlayarak çocuk, genç ve ailelerin bu konudaki farkındalıklarını artırmak istiyoruz.


 

Bu kapsamda, günümüzde yeni neslin dinini, tarihini ,kültürünü bilerek ve değerlerimize sahip çıkarak, bugünün gelişen dinamikleri ile harmanlanması ve bütünsel bir bakış açısına sahip olunması temel bir ihtiyaç olduğu aşikardır.

 

Projemizdeki faaliyetlerle çocuk, genç ve ailelerin çevrelerinde islamofobik farkındalığını artırmak, yaşadıkları ve farkına vardıkları islamofobik vakaların etkilerini ortadan kaldırmak yada azaltmak için gençlerin aktif ve etken olduğu yapıları kurmak önceliğinde çalışmalar yapacağız.  

 

Onlara içinde oldukları toplumsal değerlerin niteliğini, mensubu bulundukları dinin yada dinimizin temel yaklaşımlarını ve diğer toplumlara bakış açısını gerçeklik penceresinden, dijital veriler ve bulgularla izlenecek yolları göstermek ve milli bir bilinç kazandırmayı hedeflemekteyiz.  


 

Ülkemizde islamofobik farkıdalık kültürünün geliştirilmesi, yenilikçi yaratıcı(üretken) çözümlerle islamofobi anlayışının daraltılması, hareketsizleştirilmesi ve toplumun dinimizi daha doğru ve bilinçli anlamalarının sağlanması önem arz etmektedir. 

Projeyle İslamofobik yaklaşımlarla ilgili sürdürülebilir bir destek sisteminin geliştirilmesi ve uygulanmasına çalışılacaktır. Bu projeyle islamofobi karşıtı çalışmalar yapan sosyal girişimcilerin artırılmasını sağlamak ve bu ekosistemi güçlendirerek sürdürülebilir mekanizmalar kurmak önceliklerimizdendir.


 

Fight İslamofobi Projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı 2016 tarafından fon desteği almış ve 11 Eylül 2017 tarihi itibariyle başlamış bulunmaktadır. Fon desteği kapsamında şu an projenin bütün faaliyet ve aşamalarının bilgilendirmenin yapılacağı web sitesi, islamofobik içeriklerin bildirimde (ihbar) bulunulacağı android ve ios uygulamalarının yazılımları devam etmektedir.

 

Bu projede yer almak isteyen bu konuda bilgili ya da ilgili proje katılımcısı olabilirsiniz. Katılım İçin Tıklayınız.

 

Ayrıca özellikle dijital oyunlar konusunda zengin bilgi dağarcığına sahip iseniz, bize oyunlar konusunda destek olabilir ve bu bilginizi anlamlı bir proje için kullanabilirsiniz. Katılım İçin Tıklayınız.

 

Diğer taraftan, kurum olarak ( kamu, üniversite, sivil toplum kuruluşu yada özel sektör)  projede yer alıp anlamlı bir faaliyet yapabilirsiniz. Ortak ve Paydaşlık İçin Tıklayınız.

 

Bu konuda hertürlü yardım ve desteğe açığız. Sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız.


 

Sosyal Akıl Derneği Yönetim Kurulu

 

17.11.2017